031182325
гр. Садово; обл. Пловдив, бул. „Дружба”№ 4

Административни услуги

Списък на предоставяни услуги от ПССГ – процедури и образци на документи

Инфо 138 – приемане и преместване 227.46 KB (pdf) Свали
Инфо 141 – диплома 179.66 KB (pdf) Свали
Инфо 143 – валидиране 336.76 KB (pdf) Свали
Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1 190.45 KB (pdf) Свали
Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2 189.72 KB (pdf) Свали
Инфо 153 – дубликати 195.88 KB (pdf) Свали
Заявление за издаване на дубликат – образец 181.64 KB (pdf) Свали
Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК 262.57 KB (pdf) Свали
Инфо 155 – удост. свидет валидиране проф. квалиф. 571.18 KB (pdf) Свали
Инфо 156 – европейско прил дипл. СО 208.18 KB (pdf) Свали
Инфо 156 – европейско прил. проф. квалиф. 198.28 KB (pdf) Свали