031182325
гр. Садово; обл. Пловдив, бул. „Дружба”№ 4

Актуално

График за изпити на ученици СФО месец Ноември 2023г.
16.11.2023
Повече View more
ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
03.11.2023

            На 03.11.2023 г. в ПССГ "Димитър Наумов", гр. Садово се отбеляза празникът на Народните будители. Събитието се проведе в актовата зала, където след часовете се събраха всички ученици и учители. Водещи на презентацията бяха: Стефани Василева и Зоя Рангелова от 10a клас, Станислав Михайлов и Надежда Любенова от 8a клас, които са част от училищния ученически съвет. 

         

Повече View more
ГРАФИК ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  ЗА 2023 - 2024 УЧЕБНА ГОДИНА  В ПССГ ГР. САДОВО
07.06.2023
 ГРАФИК ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  ЗА 2023 - 2024 УЧЕБНА ГОДИНА  В ПССГ ГР. САДОВО
Дата Час
от 13.07. до 17.07.2023 г. (вкл.) От 8.00 до 16.00 ч
от 20.07. до 24.07.2023 г. (вкл.) От 8.00 до 16.00 ч
от 01.08. до 02.08.2023 г. (вкл.) От 8.00 до 16.00 ч
Повече View more
140 годишнина от откриването на първата учебна година
18.04.2023
ПССГ гр. Садово ще отбележи 140 годишнината от откриването на първата учебна година на 15.05.2023г. от 10:00 часа в сградата на гимназията.
Повече View more
Заповед
23.01.2023
на Директора на ПССГ за преустановяване на присъствения учебен процес от 25.01  до 31.01.2023 на основание Заповед № РД-01-95/23.01.2023 на директора на РЗИ – Пловдив.
Повече View more
ОБЯВА
18.01.2023
Във връзка с изпълнение дейностите на НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници в ПССГ град Садово обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор
Повече View more
СЪОБЩЕНИЕ
21.11.2022

От 21.11.2022 година( понеделник) започва редовна изпитна сесия  м. НОЕМВРИ 2022 година за ученици от   VIII, ІХ , Х И ХІ и XII клас самостоятелна форма на обучение. Повече информация за график на изпитите на страница „учебна дейност“.

Обучение по програма „Проектно – базирано обучение”
21.10.2022
Предстои в периода 21 – 28.10.2022 г., екипът на Професионална селскостопанска гимназия – Садово да участва в обучение по програма „Проектно – базирано обучение”
Повече View more
СЪОБЩЕНИЕ
23.09.2022

Ученици, учители и служители от Професионална селскостопанска гимназия направиха дарение от хранителни продукти за пострадалите и бедстващи хора от с. Богдан!

На 23.09.2022г госпожа Сицилия Попова – учител в гимназията предаде продуктите на кмета на село Богдан.

СЪОБЩЕНИЕ
13.06.2022

От 13.06.2022 г до 15.06.2022 г от 8.00 до 16.00 часа  в кабинета на зам.директора по учебна дейност зрелостниците лично може да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

Заповед на директора на ПССГ  № РД-06-788/13.06.2022 година

СЪОБЩЕНИЕ
07.03.2022

От 07.03.2022 година( понеделник) започва редовна изпитна сесия  м. март 2022 година за ученици от   VIII, ІХ , Х И ХІ и XII клас самостоятелна форма на обучение. Повече информация за график на изпитите на страница „учебна дейност“.

Преустановява се присъственото обучение
11.02.2022
Във връзка с решение на Областен оперативен щаб от 03.02.2022 г., взето с протокол №13, както и заповед №РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пловдив, съгласувана с главния държавен здравен инспектор, се преустановява присъственото обучение и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 8., 9. и 11. клас за седмицата от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. съгласно етап III от т.1.1.2.1 от Националния оперативен план и заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., изм. и доп. със заповед №РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването.
Повече View more
Преустановява се присъственото обучение
04.02.2022
Във връзка с решение на Областен оперативен щаб от 03.02.2022 г., взето с протокол №13, както и заповед №РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пловдив, съгласувана с главния държавен здравен инспектор, се преустановява присъственото обучение и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от  10. и 12. клас за седмицата от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г.  съгласно етап III от т.1.1.2.1 от Националния оперативен план и заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., изм. и доп. със заповед №РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването.
Повече View more
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2022 ГОДИНА
03.02.2022
Повече View more
СЪОБЩЕНИЕ
08.11.2021

От 08.11.2021 година( понеделник) започва редовна изпитна сесия  м. ноември 2021 година за ученици от   VIII, ІХ , Х И ХІ и XII клас самостоятелна форма на обучение.

Повече информация за график на изпитите на страница „учебна дейност“.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
05.11.2021
Съгласно Заповед №  РД09-4201/ 05.11.2021 г  на министъра на образованието и науката от 08.11.2021 г   всички ученици от ПССГ преминават към  обучение   от  разстояние в електронна среда ( ОРЕС) до промяна на 14-дневната заболяемост под 500 на 100 000 население в община Садово и/или  отмяна на въведените   със Заповед № РД-01-890/03.11.2021 година  на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
03.11.2021
Съгласно Заповед № РД-01-890/03.11.2021 година  на министъра на здравеопазването редовната изпитна сесия за ученици от самостоятелна форма на обучение ще се проведе след 30.11.2021 г. Началната дата ще бъде съобщена допълнително според епидемичната обстановка в страната.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
03.11.2021

Съгласно Заповед №  РД09-4045/ 02.11.2021 г  на министъра на образованието и науката от 03.11.2021 г до 16.11.2021 г  учениците от ПССГ

преминават към ротационно обучение от разстояние в електронна среда ( ОРЕС) по следния график

Паралелки, които ще преминат на ОРЕС от 03.11.2021 г. до 09.11.2021 г. включително – IXa, IXб, IXв, XIа, XIб, XIIа

Паралелки, които ще преминат на ОРЕС от 10.11.2021 г. до 16.11.2021 г. включително – VIIIа, VIIIб, VIIIв, Xа, Xб, Xв

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ град САДОВО в условията на COVID-19
29.06.2021
Съгласно заповед № РД-06–702/29.06.2021 г на директора на ПССГ
Повече View more
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
26.05.2021
Считано от 31.05.2021  обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение ще се осъществява  присъствено, съгласно утвърден дневен режим за обучение за учебната 2020/2021г.
Повече View more