ГРАФИК ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  ЗА 2023 - 2024 УЧЕБНА ГОДИНА  В ПССГ ГР. САДОВО

07.06.2023
ГРАФИК ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  ЗА 2023 - 2024 УЧЕБНА ГОДИНА  В ПССГ ГР. САДОВО
Дата Час
от 13.07. до 17.07.2023 г. (вкл.) От 8.00 до 16.00 ч
от 20.07. до 24.07.2023 г. (вкл.) От 8.00 до 16.00 ч
от 01.08. до 02.08.2023 г. (вкл.) От 8.00 до 16.00 ч
График на дейностите 2.6 MB (pdf) Свали