Заповед на министъра за обучение в ОРЕС

28.01.2024
Въз основа на заповед на министъра на образованието и науката учениците във всички училища на територията на област Пловдив ще се обучават в ОРЕС / обучение от разстояние в електронна среда / чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии от 29.01.2024г. до 02.02.2024г. включително.