031182325
гр. Садово; обл. Пловдив, бул. „Дружба”№ 4

За училището

За името на училището

На 15.05.2023г.  земеделското  училище в Садово отбеляза 140 години от откриването на първата учебна година. Подготвяйки се за юбилея Педагогическия съвет на гимназията взе решение да направи предложение пред МОН училището да приеме за патрон името на Димитър Наумов и от новата учебна година да се именува ПССГ„ Димитър Наумов“.
„В ден втори на месец май на 1879г. се внесе важно предложение в Областното събрание от депутата Наумов. То гласеше: да се открие училище по земеделие в Източна Румелия. Отпърво не всички приеха думите на Наумов, но неговите знания по земеделските науки ги накара да го одобрят.
Реши се да има такова училище.
А Вие читателю, знаете ли нещо за Наумов?“             
(из летописната книга на земеделското училище в Садово)

Тези, които не познават Димитър Наумов биха възкликнали, какъв е този? Да, които не го познават, а ние ще отговорим: Димитър Наумов е този, който осъществи на практика идеята на плеяда възрожденци - Душо Хаджидеков, Димитър Манчов, Никола Икономов (жеравненеца), Христо Груев Данов и др. да бъде основано земеделско училище в Пловдивско. С негово участие е изготвен законопроект за учредяване на земеделски училища.                                             На 18.04.1881г. Алеко Богориди - генерал губернатор на Източна Румелия - издава указ за учредяване на земеделско училище. Димитър Наумов е изпратен да избере сгодно място за построяване на училище и той се спира на конфискувания чифлик на Юнус бей на два часа път с файтон от Пловдив за Цариград в местността „Кетилика“ с. Чешнегир ( дн. Садово), Конушка околия.
На 01.05.1882г. за управител на училището е назначен Иван Христов Бояджиев, под чието ръководство започва строителството на учебната сграда и стопанските постройки.
На 01.05.1883г. училището е открито по най тържествен начин.
Така започва своето начало първото в България средно професионално училище.
Димитър Михалев Наумов е роден на 12.04.1851г. В Стара Загора. През 1868г. завършва петокласното училище в Стара Загора и постъпва в Робър колеж в Цариград. През 1870г. заминава да учи земеделска наука в гр. Табор(Чехия).
През 1871г. е студент в земеделския институт  на университета в Лайпциг, 1873г. - в земеделската академия в Хохенхайм до Щутгарт. Слуша лекции по земеделие в Алтенбург ( Австрия), Проскау (Германия), Прушнув (Полша).
Предприема обиколка в Швейцария, Франция и Италия за да проучи развитието на земеделието там.
През 1874г. се връща в родния си град и модернизира чифлика на дядо си в с. Горно Ботево. Селяните идват за да го видят като образец на земеделско стопанство, да се снабдят с разплоден добитък и семена и да получат съвети по интересуващи ги въпроси.
През 1877г. привества отряда на ген. Гурко на руски език край Стара Загора, става преводач и съветник  на руското командване по българските въпроси.
След Санстефанския мирен договор е назначен за вицегенерал-губернатор на Одринска губерния. След Берлинския договор се прибира в  Стара Загора и е избран за народен представител  на Старозагорска околия в Областното събрание на Източна Румелия.
Димитър Наумов е ревностен деятел за развитие на българското образователно дело. По негова инициатива се откриват земеделското училище в Садово, първото промишлено училище в Сливен, първата девическа гимназия в Стара Загора.
Издава в-к „Земеделец“ (февруари 1883 - май 1885г.), в който след откриване на земеделското училище в Садово пише„...Садово занапред ще доставя учени земеделци, които ще бъдат първите разсадници на земеделски знания у нас.“
Внимателен към всички и всичко Д. Наумов е крайно нехаен към себе си. През 1883г. той заболява от туберколоза, която през 1884г. напредва и той видимо отпада. Въпреки сериозността на болестта той заявава:„ Моят дълг стои по- високо от моята лична болест“.
На 23.06.1884г. на 33 годишна възраст Д. Наумов умира. Източна Румелия се прощава със своя последен апостол, положил основите на земеделското образование и наука в България.
За колектива на ПССГ, водещ беше мотива, че името на  човека, основал Садовското земеделско училище, трябва да остане и да се помни, а как по-добре, ако не училището да носи неговото име.
Статутът на Садовското земеделско училище е променян многократно:
  • 1883 - 1886г. Областно земеделско училище;
  • 1886 - 1911г. Държавно практическо земеделско училище;
  • 1911 - 1915г. Държавно техническо земеделско училище;
  • 1915 - 1938г. Държавно средно земеделско училище;
  • 1938 - 1952г. Земеделска гимназия;
  • 1952 - 2000г. Техникум по селско стопанство;
  • 2000 - 2016г.Селскостопанска гимназия;
  • От 2016г.  Професионална селскостопанска гимназия.
   За името на училището:
       - октомври 1949г.1960г.  Държавна образцова земеделска гимназия    „Трофим Денисович Лисенко“;
       -  21.01.1983г. - 01.07. 2000г.  Селскостопански техникум „ Александър Стамболийски“;
(решение №17/21.01.1983г.на ИК на ОНС гр. Пловдив)   
        - от 15.09.2023г. насам Професионална селскостопанска гимназия    „Димитър Наумов“;
(заповед №РД-14-44/14.07.2023г. на МОН)

гр. Садово                                           
Димитър Йорданов

01.11.2023г.                                           
директор на ПССГ„ Димитър Наумов“

 

За нас

Създаването на Земеделско училище в Садово става с указ № 28 от 18 април 1881 г. на генерал-губернатора на Източна Румелия Алеко Богориди. През следващата година за негов управител е назначен Иван Хр. Бояджиев.

 На 1 май 1883 г. Садовското земеделско училище било открито по най-тържествен начин, в присъствието на Ал. Богориди, посланиците на Русия, Италия и др. Открита била и учебната година, а учител в него е В. Стрибърни.

Първоначално графикът на учебния процес е бил съобразяван с характера на стопанската дейност. Учебната година започвала на 1 февруари и завършвала на 1 декември, а от 1 до 20 декември учениците полагали изпити, с които приключвала учебната година.

Материалната база на училището е една от предпоставките за успешно реализиране на професионалната подготовка на учениците. Училищното стопанство притежавало първоначално 2760 дка земя. В момента ССГ разполага с 1107 дка. Създадени били отдели по всички отрасли на селското стопанство, в т. ч. овощна и зеленчукова градина, лозе, разсадник, пчелин, млекарница, винарска изба, рибарник и всички видове животновъдни ферми.

Садовското земеделско училище има голям принос за развитието на селскостопанската наука и образование.. Тук е създадено червеното садовско говедо от Желю Ганчев – най-високопродуктивната порода у нас по онова време.

Възпитаник на училището е бил и Александър Стамболийски, водач на Българския земеделски народен съюз (БЗНС). Той е министър-председател на България в правителството на БЗНС (1919–1923).

И днес ССГ е в крак с времето. Училището дава възможност за получаване на средно образование и придобиване на втора и трета степен на професионаална квалификация по професии и специалности от направления „Растениевъдство и животновъдство“ и „Администрация и управление“.

Учениците получават знания и умения за новостите в европейското земеделие, чрез реализиране на проекти по програмите „Леонардо да Винчи” и „Еразъм+”. В свободното време активно участват в извънкласни дейности по проекти „УСПЕХ“ и „Ученически практики“

Възпитаниците на гимназията защитават достойно името на училището, заемайки призови места на национални и областни състезания – „Млад Фермер” , по футбол и тенис на маса.