Междуинституционална квалификация

Междуинституционална квалификация
26.11.2022
Междуинституционална квалификация на тема „Споделяне на добри практики за задържане на учениците в училище“ в периода 25 – 26.11.2022 г. в гр. Хасково. Участници – педагогическите специалисти от Професионална селскостопанска гимназия гр. Садово, Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора и ПГ по СГСТ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Чепеларе.
ПРОГРАМА 145.45 KB (pdf) Свали