031182325
гр. Садово; обл. Пловдив, бул. „Дружба”№ 4

Новини


 
Посещение на Нанси Гулиер и Сирил Швайцер
20.10.2023
Посещение на Нанси Гулиер и Сирил Швайцер
На 20.10.2023г. ПССГ "Димитър Наумов" гр. Садово беше посетена от Нанси Гулиер - координатор на мрежата за България и Румъния към министерството на селското стопанство на Франция и Сирил Швайцер - съветник по земеделските въпроси за България, Румъния и Унгария представители на република Франция. 
Повече
13.09.2023
СЪОБЩЕНИЕ
Новата учебна 2023 - 2024 година в ПССГ гр. Садово ще бъде открита в двора на училището от 9:30 часа на 15.09.2023г.
Повече
04.07.2023
СМЯНА ИМЕТО НА ПССГ САДОВО
Днес 04.07.2023г. се проведе заседание на ОС на Община Садово в чийто дневен ред беше включена точка за промяна на името на гимназията от ПССГ Садово на ПССГ "Димитър Наумов".
Повече
СРЕЩА
17.10.2022
СРЕЩА

СРЕЩА  на Випуск 1970-първи смесен випуск момичета и момчета.

Повече
Отново в училище!
29.05.2022
Отново в училище!
Випуск 1982г. отново пристъпи прага на любимото си училище. На 29.05. бе организирана среща, на която присъстваха голяма част от завършилите в специалностите „Агроекология и растителна защита“ и „Животновъдство“.
Повече
Ученик и учител на годината от ПССГ
24.05.2022
Ученик и учител на годината от ПССГ
В деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост, в тържествените чествания в град Садово, бяха отличени ученик и учител на годината от ПССГ.
Повече
Изпращане на зрелостниците на ПССГ
19.05.2022
Изпращане на зрелостниците на ПССГ
На 19.05. се състоя традиционното изпращане на зрелостниците на ПССГ випуск 2021/2022г. На тържеството бяха наградени с грамоти участниците в състезанието „Млад фермер“ – Александра Янкова, Мария Радославова, и Атанас Ненов.
Повече
Договор за безвъзмездно финансиране на Проект BG05M2OP001-3.002-0313
23.02.2017
Договор за безвъзмездно финансиране на Проект BG05M2OP001-3.002-0313
На 23.02.2017 г. Димитър Йорданов /директор на ПССГ/ получи от представител на Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ , определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020 договор за безвъзмездно финансиране на Проект BG05M2OP001-3.002-0313 „С желание и мотивация към успешна реализация“.
Повече
10.02.2017
СТАРТИРА ПРОЕКТ „С ЖЕЛАНИЕ И МОТИВАЦИЯ КЪМ УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ”
ОТ 10.02.2017 Г СТАРТИРА  ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0313 „С ЖЕЛАНИЕ И МОТИВАЦИЯ КЪМ УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ”
БЕНЕФИЦИЕНТ: ПРОФЕСИОНАЛНА  СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ ОБЩА СТОЙНОСТ: 102 071,02 ЛВ   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НАЧАЛО: 10 ФЕВРУАРИ 2017 Г.                 КРАЙ: 10 АВГУСТ 2019