031182325
гр. Садово; обл. Пловдив, бул. „Дружба”№ 4

Нормативни документи

Учебна 2023 - 2024 година

План БДП 2023 - 2024 2.87 MB (pdf) Свали
УУП - 8-а _Агроеколог 2.03 MB (pdf) Свали
УУП - 8-б_Техник на с.с. техника 2.07 MB (pdf) Свали
УУП - 8-в Техник-растениевъд_000732 2.03 MB (pdf) Свали
УУП - 9-а Агроеколог_000734 2.06 MB (pdf) Свали
УУП - 9-б Монтьор на с.с.техника_000735 2.07 MB (pdf) Свали
УУП - 9-в Техник-растениевъд_000736 2.04 MB (pdf) Свали
УУП - 10 кл. Растениевъд_000740 2.05 MB (pdf) Свали
УУП - 10-а Агроеколог_000737 2.08 MB (pdf) Свали
УУП - 10-б Монтьор на с.с.техника_000738 2.06 MB (pdf) Свали
УУП - 11-а Агроеколог_000741 2.08 MB (pdf) Свали
УУП - 11-а Техник-растениевъд_000743 2.05 MB (pdf) Свали
УУП - 11-б Монтьор на с.с. техника_000744 2.08 MB (pdf) Свали
УУП - 12-а Агроеколог_000745 2.12 MB (pdf) Свали
УУП - 12-б Монтьор на с.с.техника_000747 2.11 MB (pdf) Свали
ПДУ 2023-2024 96.5 KB (pdf) Свали
Информация за защита на личните данни 2.05 MB (pdf) Свали

Учебна 2022 - 2023 година

Правилник за дейността на ПССГ ПДУ 2022-2023 523.1 KB (pdf) Свали
Заповед опр.форми на обучение 396.81 KB (pdf) Свали
Мерки повишаване на качеството 7.68 MB (pdf) Свали
Училищен механизъм ПМС 100_ 2.38 MB (pdf) Свали
Програма равни възможност 2.22 MB (pdf) Свали
Програма ранно напускане на училище 4.2 MB (pdf) Свали
План БДП 2022 2023 3.16 MB (pdf) Свали
БДП план 2021/2022 3.11 MB (pdf) Свали

Списък на предоставяни услуги от ПССГ – процедури и образци на документи:

Инфо 138 – приемане и преместване 227.46 KB (pdf) Свали
Инфо 141 – диплома Инфо 143 – валидиране 179.66 KB (pdf) Свали
Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1 190.45 KB (pdf) Свали
Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2 189.72 KB (pdf) Свали
Инфо 153 – дубликати 195.88 KB (pdf) Свали
Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК 262.57 KB (pdf) Свали
Инфо 155 – удост. свидет валидиране проф. квалиф. 571.18 KB (pdf) Свали
Инфо 156 – европейско прил дипл. СО 208.18 KB (pdf) Свали
Инфо 156 – европейско прил. проф. квалиф. 198.28 KB (pdf) Свали

Други

Правилник за дейността на ПССГ 20-21 540.77 KB (pdf) Свали
Правила за действия в случаи на тормоз и насилие сред учениците в ПСС 1.05 MB (pdf) Свали
Годишен план-програма за действие 2021г.за Безопасност на движението по пътищата 3.7 MB (pdf) Свали
Инструктаж за учениците от 8 – 12 клас – Правила за движение на пешеходците 1.14 MB (pdf) Свали
Инструктаж за учениците от 8 – 12 клас – Запазване здравето и живота на учениците през лятната ваканция 2.09 MB (pdf) Свали