031182325
гр. Садово; обл. Пловдив, бул. „Дружба”№ 4

Прием

15.06.2023
Прием

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА  
         
ВАШИЯТ РАЗУМЕН ИЗБОР

 

ГРАФИК ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  ЗА 2023 - 2024 УЧЕБНА ГОДИНА  В ПССГ ГР. САДОВО

Дата Час
от 13.07. до 17.07.2023 г. (вкл.) От 8.00 до 16.00 ч
от 20.07. до 24.07.2023 г. (вкл.) От 8.00 до 16.00 ч
от 01.08. до 02.08.2023 г. (вкл.) От 8.00 до 16.00 ч

Повече
6211400 професия „АГРОЕКОЛОГ“
Професия "АГРОЕКОЛОГ“

621140 професия "АГРОЕКОЛОГ“
6211401 специалност "АГРОЕКОЛОГИЯ“

ТРЕТА  СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА И ДУАЛНА
ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Повече
Професия „Монтьор на селскостопанска техника“
Професия "Техник на селскостопанска техника“
621070 Професия "Техник на селскостопанска техника“
6210701 Специалност "Механизация на селското стопанство“

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА
ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Повече
Професия “Техник -растениевъд”
Професия “Техник - растениевъд”
621010 професия “Техник - растениевъд”
6210103 специалност “Трайни насаждения”

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА
ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Повече