031182325
гр. Садово; обл. Пловдив, бул. „Дружба”№ 4

Проекти

ПССГ участва по проект BG05M2OP001-2.015-0001
03.07.2023
ПССГ участва по проект BG05M2OP001-2.015-0001

През учебната 2022/2023г. ПССГ участва по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структорни и инвестиционни фондове.

Повече
Еразъм +
01.06.2023
През учебната 2023/2024г. ПССГ „Димитър Наумов“ще работи по програма „Еразъм+” на Европейския съюз
През учебната 2023/2024г. ПССГ „Димитър Наумов“ще работи по проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000126177 по програма „Еразъм+”, КА1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”
„Еразъм“  акредитация № 2021-1- BG01-KA120-VET-000044503

 
Повече
2
24.04.2023
ПРАКТИКА ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" 2022 - 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Oт 03.04.2023г. до 21.04.2023г в град Сполето – Италия се проведе практика по  проект по програма „Еразъм+”, „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” с рег.№: 2022-1-BG01-KA121-VET-000056782. Тема на проекта: ”Обучение чрез работа в биологичното зеленчукопроизводство за успешна професионална реализация“ с партньор: AZZURRA Societa Cooperativa Sociale. Участват 23 ученика от ПССГ гр. Садово.

Повече
През учебната 2022/2023 г. ПССГ ще работи по проект по програма „Еразъм+“
През учебната 2022/2023 г. ПССГ ще работи по проект по програма „Еразъм+“
В сектор „Професионално образование и обучение“ на тема „”Обучение чрез работа в биологичното зеленчукопроизводство за успешна професионална реализация“, Договор №: 2022-1-BG01-KA121-VET- 000044272, на стойност 66910 EUR.
Повече
Акредитация по Програма „Еразъм+“
Професионална селскостопанска гимназия придоби акредитация по Програма „Еразъм+“ в сектор „Професионално образование и обучение“. Предоставянето на акредитация по програмата потвърждава, че кандидатът е създал дългосрочен план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от по-широко усилие за развитие на собствената организация.
Повече
Проект по програма „Еразъм+”, КА1-„Образователна мобилност за граждани”
През месец май 2018г.  в  Професионална селскостопанска гимназия гр. Садово беше спечелен осмият   проект по програма „Еразъм+”, КА1-„Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” с рег. № 2018-1-BG01-KA102-047252  на тема”Моята европейска практика в биологичното лозарство – ключ към реализацията на пазара на труда”.
Повече
Практика по  проект по програма „Еразъм+”, КА1-„Образователна мобилност за граждани”
Практика по проект по програма „Еразъм+”, КА1-„Образователна мобилност за граждани”
От 24.04.2017г. до 12.05.2016г . в град Сполето – Италия се проведе практика по  проект по програма „Еразъм+”, КА1-„Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”
Повече