031182325
гр. Садово; обл. Пловдив, бул. „Дружба”№ 4

Проекти

Еразъм+
28.03.2024
ПРАКТИКА ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +"
Oт 01.04.2024г. до 19.04.2024г в град Сполето – Италия  ще  се проведе практика по проект по програма „Еразъм+”, КА1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”
Повече
20.02.2024
Модернизиране на професионалното образование и обучение

Стартираха дейностите по изпълнение на проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Същият се изпълнява в рамките на програма „Образование“ 2021 – 2027. Целта на проекта е да се предложи модерно и качествено професионално образование и обучение, което да отговаря на бързо променящите се нужди на пазара на труда.

       

Повече
ПССГ участва по проект BG05M2OP001-2.015-0001
03.07.2023
ПССГ участва по проект BG05M2OP001-2.015-0001

През учебната 2022/2023г. ПССГ участва по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структорни и инвестиционни фондове.

Повече
Еразъм +
01.06.2023
През учебната 2023/2024г. ПССГ „Димитър Наумов“ще работи по програма „Еразъм+” на Европейския съюз
През учебната 2023/2024г. ПССГ „Димитър Наумов“ще работи по проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000126177 по програма „Еразъм+”, КА1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”
„Еразъм“  акредитация № 2021-1- BG01-KA120-VET-000044503

 
Повече
2
24.04.2023
ПРАКТИКА ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" 2022 - 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Oт 03.04.2023г. до 21.04.2023г в град Сполето – Италия се проведе практика по  проект по програма „Еразъм+”, „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” с рег.№: 2022-1-BG01-KA121-VET-000056782. Тема на проекта: ”Обучение чрез работа в биологичното зеленчукопроизводство за успешна професионална реализация“ с партньор: AZZURRA Societa Cooperativa Sociale. Участват 23 ученика от ПССГ гр. Садово.

Повече
През учебната 2022/2023 г. ПССГ ще работи по проект по програма „Еразъм+“
През учебната 2022/2023 г. ПССГ ще работи по проект по програма „Еразъм+“
В сектор „Професионално образование и обучение“ на тема „”Обучение чрез работа в биологичното зеленчукопроизводство за успешна професионална реализация“, Договор №: 2022-1-BG01-KA121-VET- 000044272, на стойност 66910 EUR.
Повече
Акредитация по Програма „Еразъм+“
Професионална селскостопанска гимназия придоби акредитация по Програма „Еразъм+“ в сектор „Професионално образование и обучение“. Предоставянето на акредитация по програмата потвърждава, че кандидатът е създал дългосрочен план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от по-широко усилие за развитие на собствената организация.
Повече