СЛОВО НА ДИРЕКТОРА ПО ПОВОД 140 ГОДИНИ САДОВСКО ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ

15.05.2023
Уважаеми ученици, почитаеми колеги и гости,
Обръщам се към Вас с особено вълнение и почит за да честитя 140 годишния юбилей на нашето училище.
140 години!
В онази далечна 1881 година родолюбиви българи, дръзнали да се борят за просвещаване на своя народ отстояват идеята, че българите трябва да имат добро образование, за да подобрят начина си на живот.
Най - страстен пропагандатор и защитник на идеята да се открие земеделско училище в Източна Румелия е Димитър Михалев Наумов. Роден в Стара Загора на 11.04.1851г., получил първоначалното си образование там, през 1870г. той заминава за Европа да учи земеделска наука. Завърнал се през 1874г. със солидни знания по земеделие, той модернизира чифлика на дядо си и предава знанията си на всеки желаещ да се образова. През 1879г. е избран за народен представител в Областното събрание на Източна Румелия, където прави извънредно обосновани пледоарии за необходимостта от полагане на основите на земеделска наука и образование.
Неговото предложение за откриване на земеделско училище в Източна Румелия е прието. На 18.04. 1881г. е гласуван закон за откриване на първото земеделско училище в България.
Димитър Наумов участва в избора на място и се спира на бившия чифлик на Юнус бей в Чешнегир (Садово), Конушка околия.
Първата учебна година е открита на 01.05.1883г. стар стил, затова и ние днес честваме 140 години от откриването й, защото без ученици няма училище, а само указ, правилник и подготовка за откриване на такова.
В Източна Румелия, където възрожденският дух е все още жив, нещата се случват по-лесно и по-бързо отколкото в Княжество България, където партийните борби вземат връх и въпреки, че указът за създаване на училище в Образцов чифлик е издаден през 1879г., учебната година там е открита на 27.11.1883г.
Училището в Садово е открито, първите ученици са приети, учебната година започва, изпълва се мечтата на Д. Наумов и той пише в издавания от него в.„Земеделец“: „ Училището в Садово занапред ще доставя учени земеделци, които ще бъдат първите разсадници на рационални знания по земеделие у нас“.
Оценявайки положително и високо заслугите на Д. Наумов за откриване на училището в Садово,(починал на 23.06.1884г. – една година след откриване на училището) Педагогическият съвет на свое заседание взе решение да предложи на кмета на общината да направи предложение пред МОН гимназията да приеме за патрон името на Д. Наумов и от следващата учебна година да се именува ПССГ „ Димитър Наумов“.
140 години – съдбата на стотици семейства е свързана с училището. Днес можем да кажем спокойно за всички работили и работещи в него – дойдохме млади 20, 30 годишни, остаряхме тук – градихме, съграждахме, съградихме. Когато тръгнем по улиците на Садово, в селищата на: общината; областта; България и чужбина срещаме „ садовци“ – хора завършили училището в Садово, наричащи себе си „садовци“ защото тук са се изградили като характери, защото тук са получили знания и умения на които стъпват за да станат личности и да се реализират в живота.
     Значи – трудът ни не е отишъл напразно.
Днес ще открием паметна плоча с имената на всички директори ръководили училището, но те без всички останали работили и работещи тук, не биха постигнали това, което е Садовското  земеделско училище за поколения ученици, избрали нашето училище и повярвали в нас. В тях вложихме и влагаме най – доброто от себе си, за да бъдат добри хора и отлични специалисти.
Днес полагаме и началото да възстановим и запазим насажденията от бразилски орех, внесен от първите градинари като Вацлав Стрибърни, работили в училището при откриването му.
  Уважаеми дами и господа, годините са много, летописът е дълъг, но посоката е една – напред и нагоре в съзвучие с времето в което живеем и работим – има ученици, има училище, има училищен колектив – има Садово – има „ садовци“.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!   ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

15.05.2023г.                                                                         
Димитър Йорданов                                                        
/директор на ПССГ гр. Садово/
гр. Садово