031182325
гр. Садово; обл. Пловдив, бул. „Дружба”№ 4

Учебна дейност

Съобщение ДЗИ и ЗДИППК

Съобщение за ДЗИ и ЗДИППК, сесия май-юни 2024 година
ДЗИ и ЗДИППК 407.84 KB (pdf) Свали

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Инструктаж за учениците  от 8 – 12 клас
Правила за движение на пешеходците 1.14 MB (pdf) Свали
Запазване здравето и живота на учениците през лятната ваканция 2.09 MB (pdf) Свали

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИE

От 15.01.2024г. започва редовна изпитна сесия на ученици от СФО.


 
График за провеждане на редовна изпитна сесия на ученици от СФО януари 2024 172.89 KB (pdf) Свали